Tammy (agkorsiri)'s status on Friday, 21-Apr-17 07:29:58 EDT