Thomas Clark (limohireworld)'s status on Tuesday, 29-Nov-16 08:34:18 EST